Çevre

Bu bölüm toprak, su ve havadaki kirletenlerin etkisini azaltmaya yönelik ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesinden sorumludur. Terragene® belirli kirlilik seviyelerinin düşürülmesine imkan tanıyan doğal polimerlerle ilişkili bakteri koloni sistemleri geliştirmektedir. 
WEB-01 Rev.11 22/05/2018