SSS Sıkça sorulan sorular

Home/Bizimle iletişime geçin/SSS Sıkça sorulan sorular

1) Sterilizasyon ne demektir?

İşleme alınan malzemedeki tüm mikropların öldürüldüğü bir prosedürdür. Bu prosedür nemli, kuru ısı, UV radyasyon gibi fiziksel veya formaldehit, etilen oksit, glutaralaldehit ve hidrojen peroksit gaz plazma gibi kimyasal olabilir.

2) Sterilizasyon işlemleri nasıl izlenir?

Sterilizasyon işlemleri sürecin koşul ve etkinliğini değerlendirmek maksadıyla tasarlanmış fiziksel, kimyasal ve biyolojik tekniklerin bir kombinasyonu ile kontrol edilir.
Fiziksel teknikler döngü zaman kontrolü içerir, basınç ve sıcaklık indikatörleri cihazın kontrol kartına yerleşiktir. Doğru okuma döngünün iyi çalıştığını göstermez ancak yanlış okuma bir problemin varlığına dair ilk kanıttır.
Kimyasal teknikler (kimyasal indikatörler) bir veya daha fazla sterilizasyon döngü parametresine karşı hassas maddeler kullanır. Genellikle bir renk değişimi ile ulaşılan parametre değerini gösterirler. Bir paramtreye duyarlı kimyasal kontroller olduğu gibi çoklu sterilizasyon döngü paramtrelerine cevap veren kimyasal kontroller de mevcuttur.

3) Sterilizasyon işlemlerinde biyolojik indikatörler hangi sıklıkla kullanılmalıdır?

Bir sterilizasyon döngüsünün doğru performansı döngünün gerçekleştirildiği her seferde ölçülmelidir. Buhar işlemlerinde döngü başına en az üç biyolojik indikatör; minimal frekans olarak her üç döngü için bir kontrol kullanılması tavsiye edilir. Etilen oksit için her döngüde en az iki biyolojik indikatör, kuru ısıda en az üç, minimal frekans olarak her üç döngüde bir kontrol şeklinde kullanılması tavsiye edilir. Önemle belirtmek gerekir ki, işlemden geçmiş biyolojik indikatörlerin inkübe edildiği her döngüde işlemden geçmemiş bir indikatör kullanarak ilerleyen koşulların tüm sterilizasyon döngüsü boyunca yeteri kadar istenen duruma yaklaştığından emin olunmalıdır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki bir işlemde ne kadar çok biyolojik indikatör kullanılırsa döngü performans güvenirliği o kadar fazla olacaktır.
Genel kontrolllerin yanında aşağıdaki durumlarda biyolojik indikatör kullanılmalıdır:
– Yeni bir paket materyali kullanıldığında.
– Yeni personel eğitimi sonrası.
– Sterilatör onarımından sonra.
– Sterilatör yükleme işlemi esnasında herhangi bir değişiklik sonrası.

4) Sterilizasyon kontrolü nereye yerleştirilmelidir?

Sterilizasyon kontrollerini sterilizasyon ajanlarının erişmesinin zor olduğu önceden bilinen yerlere yerleştirilmesi her zaman uygun olacaktır.
Yükün ortası, paket ortası, veya cihaz kapı yakını anahtar yerlerdir. Özellikle her bir durumda maksimum sterilizasyon şartlarını sağlamak için malzemlerin paketlenmiş olması taviye edilir.

5) Bir sterilizasyon kontrolü pozitif sonuç verdiğinde ne yapmalıyım?

Bu olduğunda sterilizasyon işleminin kontrol edilmesi tavsiye edilir. Zaman, sıcaklık, basınç gibitekrar ayarlanması gereken belirli değişkenler bulunmaktır. Problemlerin devamı halinde ekipmanın incelemeye alınması gerekir. Performans değerlendirmesinden önce paket materyalde bazı uygunsuzluklar bulunabilir.

6) Bir sterilizasyon işlem verimini etkileyen başlıca faktörler nelerdir?

– Tamamen yıkanmamış malzemedeki çökmüş tuz ve proteinler mikroorganzimaların kuşatılmasını sağlar ve sterilize edici ajanın doğrudan temasını engelleyerek işlem etkinliğinin düşmesine neden olur.
– Uygun olmayan paket materyali.
– Sterilize edici ajanın girmesini geciktiren veyahut tammamen engel olan çok fazla sayıda paket materyali.
– Sterilatöre aşırı veya yanlış yükleme.
– Paketlerin üst üste gelerek sterilize edici ajanın dolaşımına engel olunması.
– Kısa sterilizasyon süresi.
– Yetersiz sıcaklık.
– Çok düşük ajan konsantrasyonu.

7) Sporlar nedir?

Sporlar kuru ortam, sıcaklık, basınç, ozmotik baskı, kimyasal ajanlar ve radyasyon gibi çevresel gerilimlere son derece dayanıklı mikroskopik biyolojik yapılardır. Tüm gezegendeki en dayanıklı yaşayan canlılar olduğundan sterilizasyon işlemeleri için idealdir çünkü sporların öldüğünden emin olursak sterilize edilen eşyadaki diğer mikroorganizmaların öldüğünü doğrular.

8) D-Değeri ne demektir?

Belirli bir sterilizasyon işleminde ayarlanmış belirli sayıda koşullar altında bakteri sporlarının %90’ının elimine edilmesi için geçen süredir.
TERRAGENE BT20 kendinden besiyerli buhar Biyolojik indikatör, BT50 ve BT60 spor şeritler için her üretim partisinde 121°C, 128°C ve 134°C’de D-Değeri tahimini yapar.
TERRAGENE BT10 EO biyolojik indikatör, ve BT40 ve BT60 spor şeritler için 54°C 60% RH, 600mg/l koşulunda D-Değeri tahmini yapar.
TERRAGENE BT30 kuru ısı biyolojik indikatör, ve BT40 ve BT60 spor şeritleri için at 160°C and 180°C’de D-Değeri tahimini yapar.

9) Z-Değeri ne demektir?

Z-Değeri ısı sterilizasyon işlemlerindeki kesin bir parametredir. D-Değerini belirli oranda değiştirmek için gerekli olan sıcaklık artışının Celsius cinsinden ifadesi olarak tanımlanabilir. Mesela belirli bir lot için 121°C’de D-Değerimiz 2.0 dakika ve Z-Değerimiz 10 °C ise D-Değeri 131°C’de 0.2 dakika olacaktır.

10) BIONOVA indikatörler yalancı pozitiflerin ortaya çıkışlarını neden minimize eder?

Biyolojik indikatörler kapalı sistem olduklarından mikroorganizmaların geçişine izin vermez fakat gaz ve buharın geçişine imkan tanır. Tasarımlarından ötürü sterilizasyon koşullarında kağıt paket açmak veya spor ekimi yapmak, -şerit üzerine mikroorganizma bırakabilecek steril olmayan ortamları engellemek adına – gerekli değildir. 
WEB-01 Rev.11 22/05/2018